FN Byen, etape 2
   
Bygherre: ATP Ejendomme By og Havn
Arkitekt: 3XN A/S
Kunde:  E.Pihl & Søn A/S / FN Byen P.S.
Entrepriseform: Lukningsentreprise
Periode: Maj 2012 - Juni 2013
Entreprisesum: 25 mio kr. 
Arbejdets art: Glas/alu facader og ovenlys
  Cortenbeklædning
Omfang (m²): 8.000 m²